บท. 2 - โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 2 - 6 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2